Category Archives: הובלות גבעתיים

הצעות מחיר להובלה דירת 2 חדרים בגבעתיים

העברת דירת 2 חדרים בגבעתיים מחיר
| המחיר לפי המחשבון – 1087.27 ₪ הצעת מחיר מכרז 205675 עבור ריי |
מחיר כולל פירוק והרכבה בגבעתיים קומה 0 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בגבעתיים קומה 0 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

הובלת מקרר 500L בגבעתיים

הובלה מקרר | מחירון – 214.22 ₪ | בגבעתיים קומה 1 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בגבעתיים קומה 1 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים | זמירה העברת דירה הצעות מחיר

עלות הובלת רהיטים הובלות קטנות ארון 4 דלתות בגבעתיים

מחיר הובלות רהיטים הובלות קטנות ארון 4 דלתות בגבעתיים
| המחיר לפי המחשבון – 337.85 ₪ הצעת מחיר מכרז 664715 עבור עמינדב |
מחיר כולל פירוק והרכבה בגבעתיים קומה 3 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בגבעתיים קומה 1 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 10 מטרים |

מחירי הובלת דירת 2 חדרים בגבעתיים

מעבר דירת 2 חדרים בגבעתיים מחיר
| המחיר לפי המחשבון – 1669.13 ₪ הצעת מחיר מכרז 427891 עבור עינבר |
מחיר כולל פירוק והרכבה בגבעתיים קומה 0 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בגבעתיים קומה 1 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |

מחירון הובלת סלון 3+2+1 בגבעתיים

הובלות בגבעתיים סלון 3+2+1 הצעות מחיר
| המחיר לפי המחשבון – 298.8 ₪ הצעת מחיר מכרז 791167 עבור אלנתן |
בגבעתיים קומה 2 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בגבעתיים קומה 2 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

מחיר הובלת דירת 3 חדרים בגבעתיים

מחיר העברת דירת 3 חדרים בגבעתיים
| המחיר לפי המחשבון – 1724.82 ₪ הצעת מחיר מכרז 736081 עבור ליאל |
מחיר כולל פירוק והרכבה בגבעתיים קומה 2 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בגבעתיים קומה 1 בניין עם מעלית משא המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

הצעות מחיר להובלה דירת 4 חדרים בגבעתיים

הובלה דירת 4 חדרים בגבעתיים מחירון
| המחיר לפי המחשבון – 2854.54 ₪ הצעת מחיר מכרז 249377 עבור אלכסנדר |
מחיר כולל פירוק והרכבה בגבעתיים קומה 1 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בגבעתיים קומה 2 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 10 מטרים |

הובלה דירת 2 חדרים בגבעתיים מחירון

הובלה עברת דירת 2 חדרים בגבעתיים
| המחיר לפי המחשבון – 1409.26 ₪ הצעת מחיר מכרז 985189 עבור בן |
מחיר כולל פירוק והרכבה בגבעתיים קומה 1 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בגבעתיים קומה 2 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 10 מטרים |

מחירון להובלות מיטה זוגית +ארגז מצעים בגבעתיים

השוואת מחירים הובלת מיטה זוגית +ארגז מצעים בגבעתיים
| המחיר לפי המחשבון – 219.88 ₪ הצעת מחיר מכרז 532684 עבור רפאל |
מחיר כולל פירוק והרכבה בגבעתיים קומה 0 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בגבעתיים קומה 3 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |

הובלת מקרר מעל 600‏ ליטר דלת ליד דלת בגבעתיים מחיר

עלות הובלה של מקרר מעל 600‏ ליטר דלת ליד דלת בגבעתיים | מחירון – 248.99 ₪ הצעת מחיר עבור אופר | בגבעתיים קומה 0 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בגבעתיים קומה 1 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |