כמה שוקל מקרר

משקלו של המקרר בממוצע
משקל של מקרר דגמי חיישנים שוקלים יותר
מקרר חדש שוקל פחות
טבלה משקל מקררים

משקל ממוצע של מקרר x

מקרר משרדי

משקל : 45 – 50 קילו

משקל מקרר 300 ליטר
משקל : 50 – 60 קילו
משקל מקרר 400 ליטר
משקל : 60 – 75 קילו
משקל מקרר 500 ליטר
משקל : 75 – 90 קילו
משקל מקרר 600 ליטר
משקל : 80 – 100 קילו
משקל מקרר 650 ליטר
משקל : 85 – 110 קילו
משקל מקרר 800 ליטר
משקל : 90 – 130 קילו