מיכל 40 רגל HC (High Cube) 75.6-76.5 מטר מעוקב

מיכל 40 רגל HC (High Cube) 75.6-76.5 מטר מעוקב