מיכל 45 רגל HCPW (High Cube Pallet Wide) 88.7-89.5 מטר

מיכל 45 רגל HCPW (High Cube Pallet Wide) 88.7-89.5 מטר