מיכל 20 רגל DC (Dry Cube) 33-33.2 קוב

מיכל 20 רגל DC (Dry Cube) 33-33.2 קוב