מידות מיכל ים: גובה, אורך, רוחב

מידות מכולות

נפח של מכולה

נפח של מכולה נמדד ביחידות ששמן TEU – Twenty-foot Equivalent Units
מכולות מיוצרות בחמש מידות אורך אחידות: 20 רגל (6.10 מטר), 40 רגל (12.20 מטר), 45 רגל (13.72 מטר), 48 (14.63 מטר) ו-53 רגל (16.15 מטר).

מכולה 20 פיט DC (Dry Cube) 33-33,2 מטר קוב
מכולה 20 פיט HC (High Cube) 37,5 מטר קוב
מכולה 40 פיט DV (Dry Van) 67,3-67,8 מטר קוב
מכולה 40 פיט HC […]